Prawo autorskie ZAiKS

Artyści, autorzy tekstów, producenci oraz muzycy są reprezentowani przez kilka organizacji wypłacających im wynagrodzenie za ich twórczość w formie tzw. tantiemów. Jest to między innymi Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Dlatego każda organizowana impreza wymaga uiszczenia odpowiednich honorariów na rzecz tej instytucji zgodnie z jej aktualnymi tabelami stawek. Obowiązek poniesienia kosztów za publiczne odtwarzanie muzyki, zgodnie z przepisami oraz stosowaną praktyką, spoczywa na organizatorze imprezy i w większości przypadków jest nią osoba składająca zamówienie na oprawę muzyczną.

Od połowy lipca 2014 roku, DJ-e w Polsce mają możliwość wykupienia licencji na legalne odtwarzanie muzyki, niezależnie od źródła jej pochodzenia, natomiast zaświadczenia o przynależności do różnego typu klubów płytowych nie wnoszą nic w prawo odtworzeń publicznych i nie zwalniają z opłat. Warto jednak zapytać w lokalu, w którym ma się odbyć przyjęcie, ponieważ często mają one zawarte umowy na odtwarzanie muzyki, objęte ryczałtami, które wliczają w koszt wynajmu sali. W związku z tym poniesione koszty powinny wynieść znacznie mniej od tych wnoszonych indywidualnie przez organizatora. W kwestiach spornych, opłatę taką może wnieść również DJ, przy czym organizator powinien zwrócić należną sumę wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi zgodnie z art. 742 Kodeksu Cywilnego. Dyskdżokej ma również prawo do zażądania od organizatora zaliczki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem imprezy zgodnie z art. 743 Kodeksu Cywilnego oraz brzmieniem zawieranej umowy.

Wysokość ww. opłat można obliczyć za pośrednictwem strony internetowej ZAiKS

Facebook